Folklor Terminolojisi Çalışması

Mezopotamya Vakfı, Kürt folklorunun derlenip, arşivlenmesi için çalışmalar yürütmektedir. Folklor bilimi alanında kullanılan Kürtçe terimlerin standardizasyonu, Kürt folklor ürünlerine uygun kullanılacak tasnifat problemi gibi konuları tartışmak amacıyla bugüne kadar üç büyük çalıştay yapıldı. Bu alanda birçok uzman ve akademisyenin katıldığı bu çalıştaylarda, Kürtçe folklor terminolojisi ve folklor ürünlerinin tasnifatına ilişkin uzun tartışmalar yapıldı. Yapılan çalıştaylardaki sonuçlar Vakfımızca hazırlanacak “Folklor Ürünlerini Derleme Kılavuzu”yla beraber basılarak kamuoyuna sunulacak.

Tarih: 10.05.2019