KÜRTÇE GRAMER KURSU İLANI 

Mezopotamya Vakfı olarak Kürtçe (Kurmancca) gramer kursu düzenliyoruz. Bu kurs ileri seviye bir gramer kursu olup modern grameri esas alan ve de ağırlıklı olarak morfoloji, morfosentaks ve sentaks yoğunluklu olacaktır. Bu kurstan amacımız modern gramer çalışacak araştırmacılara yönelik bir eğitim vermedir.Kursumuz sekiz hafta (27.10.2020 – 18.12.2020) devam edecek ve online olarak gerçekleşecektir. Kursun kontenjanı elli kişi ile sınırlıdır. Eğer beklenenin üzerinde başvuru olursa kontenjanda güncelleme olabilir. Başvuru değerlendirmelerinde en temel şart iyi derecede Kürtçe konuşuyor olmak ve Kürtçe gramere ilgili duyup çalışmış olmaktır. Diğer önemli bir şart ise bir lisans programını okuyor ya da bitirmiş olmaktır.

Başvuru

1. Başvurular 25 Ekim tarihine kadar devam edecektir.

2. Başvuru formu doldurularak PDF formatında mezopotamyavakfi@gmail.com adresine gönderilecektir.

3. 26 Ekim tarihinde kabul edilen kişilere ait liste ilan edilecektir.

Not:

1. Kursun gün ve saatleri kursiyerlerin çoğunluğunun talebine göre değişebilir.

2. Kursumuz ücretsizdir.

Başvuru Formu:

http://www.weqfamezopotamyaye.com/forma_serledane.docx

Kürtçe Gramer Kursu Programı:

http://www.weqfamezopotamyaye.com/Drafta_Kursa_Rezimana_Kurmanci.docx

Bibliyografya:

http://www.weqfamezopotamyaye.com/bibliyografya.docx

Tarih: 22.10.2020